Infolinka denně 8:00 - 20:00
Volejte 724 500 960

Homepage » Produkty » Diagnostika a rehabilitace

Diagnostika a rehabilitace

Diagnostika a rehabilitace Klíčovým produktem v diagnostice je diagnosticko-screeningový přístroj Back Check od německé firmy Dr.Wolff. Back-Check Dr.Wolff je vytvořený pro rehabilitace a preventivní vyšetření funkčního stavu svalstva. Díky použitým metodám měření se dají odhalit svalové disbalance např. u jednostranně zaměřených sportovců nebo degenerativní ochabnutí svalstva u běžné populace.

Při diagnostice měří systém IPN Back Check izometrickou sílu flexorů a extenzorů trupu ve vzpřímené pozici. Odborníci zabývající se touto problematikou se shodují, že tato metoda měření je velice efektivní vzhledem k zachování přirozené lordózy bederní páteře. Výsledné maximální silové hodnoty jsou ihned vzájemně porovnány díky jednotnému výchozímu bodu snímače síly. Okamžitá síla tahu je zobrazena měřícím senzorem v jednotkách newton a vyhodnocena diagnostickým softwarem, který je speciálně vyvinut pro oblast screeningu svalové hmoty.

Vyšetření provedená systémem Back Check splňují nároky na vysokou zdravotní snášenlivost. Při více než 1000 provedených testech nedošlo k žádnému vyvolání bolesti ani komplikacím, které by ukazovaly na ovlivnění průběhu měření, nebo by muselo být měření předčasně ukončeno. Díky této skutečnosti mohou diagnostiku podstoupit i pacienti se závažnými onemocněními zad a páteře. V porovnání s izokinetickými postupy vykazuje Back Check větší bezpečnost pro testované osoby. Izometrické měření síly prováděné tímto systémem je méně náročné pro pacienty trpící bolestmi zad v porovnání s izokinetickými postupy, u kterých se nedá zamezit vzniku bolesti v důsledku spinálního pohybu.

Unikátnost tohoto přístroje potvrzují rozsáhlé vědecké studie, které byly prováděny v rehabilitačním centru v Leverkusenu. Jednalo se o dvě skupiny testovaných osob, velkou skupinu osob zdravých (celkem 888) a menší skupinu osob s potížemi se zády (celkem 111). Srovnání probíhalo formou longitudinální a průřezové studie, kde byla zvolena následující kritéria:

- Akutní, subakutní a chronické stavy bolesti páteře
- Medicínské nálezy
- Onemocnění krevního oběhového systému

Z výsledků této studie vyplývá, že použitím systému IPN Back Check získáme rozsáhlé poznatky o funkčním stavu svalů okolo páteře a můžeme tak poskytnout fundované terapeutické postupy. Zjištění svalových deficitů a disbalancí nám pomůže k efektivnímu sestavení řízeného tréninku, aby byl dosažen cílený poměr svalstva stabilizujícího páteř a předešli jsme tak případným komplikacím, či zranění pacienta. Výsledky screeningu mohou být použity k podpoře lékařské diagnostiky, k zaměření terapeutických opatření a kontrole průběhu rehabilitace.

Nesporný význam má použití systému IPN Back Check i ve vrcholovém sportu, kde je svalstvo hlubokého stabilizačního systému (HSS) naprostým základem pro zvládání pohybových dovedností každého sportovce. Abychom mohli začít pracovat na správné a cílené muskulatuře vrcholového sportovce, musíme znát stav jeho svalů HSS, které nejsou na první pohled vidět, ale jejich diagnostika je pro další rozvoj velmi důležitá. Jen díky těmto poznatkům můžeme posouvat hranice sportovní výkonnosti na vyšší úroveň.


< zpět
 
Najdete nás také na
Máte zájem o náš katalog?
Vyplňte prosím tento formulář:
Informace
Copyright © FITBAU s.r.o. 2013 [v 1.01 - 5.11.2013] - Mapa webu - PR články  TOPlist